Kot obljubljeno v lanskem letu, smo šahovski turnir ponovili tudi letost!